Курсове за водачите на МПС от Автотест2000

Водачите, които управляват МПС на територията на РБългария и извършват превоз на хора и товари следва да притежават карта на водача или още по-известна като професионална компетентност. Наредба № 41 от 4 август 2008 г. Е насочена именно към тези водачи, които следва по реда на същата да изпълняват служебните си задължения. Всички кандидати за такава карта следва да притежават категории  C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D или D+E.  Всеки придобил такава квалификационна степен подлежи на периодично усъвършенстване, което се извършва на всеки пет години.

Фирмите, които имат като дейност транспортни услуги, задължително трябва да осигурят такова обучение за служителите си съгласно здравословните и безопасни условия на труд спрямо българското законодателство. В  Бургас професионална компетентност се предлага под формата на курс от Автотест2000. Учебната база предлага отлични условия за провеждане на този задължителен курс. Така, че не колебайте да се свържете с Автотест2000 Бургас за да изискате по-подробна информация относно срокове, графици и условия за провеждането му.

Всички автобусни шофьори, таксиметрови шофьори задължително преминават този курс за професионална компетентност. Свидетелството гарантира, че лицето има право да извършва такъв вид дейност и носи отговорност за лицата, които превозва. Затова е нужна тази професионална подготовка.

IMG_11111

Квалификационната карта на водача се издава на база преминат успешно курс. Задължително при записване за такова обучение кандидатите представят документ за самоличност(лична карта) естествено и валидна шофьорска книжка.  Естеството на курса включва теория и практика. Теоретичното част включва различни модули, които кандидата трябва да усвои. Практическата част се извършва на специално оборудвани полигони и създаване на реална среда за извършване на такава професионална дейност.

Автотест2000 Бургас предлага и усъвършенстване на знанията съгласно наредбата, която гласи, че водачите следва на всеки 5 години да се явяват на опреснителен курс. Минимално броя на часовете които следва да бъдат взети са 280 учебни. Не по-малко от двадесет часа следва да са практически на изградени и специализирани площадки. Възможен е и вариант за преминаване на съкратен курс. Минимума часове, които кандидатите следва да покрият са 140. Тук практиката не бива обаче да е по-малка от 10 часа.

Право до придобият такава карта имат водачи навършили 21 години(за С и СЕ категории) и 23 г.(за Д иДЕ) Освен това в Бургас в Автотест2000 се предлагат и частични тематични курсове с по-малка продължителност. Те се отнасят или само до превоз на товари или на хора.

Изпита се провежда в две части. Първата е тест, състоящ се от 60 въпроса с време за решаване  час. Втората част е решаване на тест с 20отворени въпроса и два казуса. Време за решаване и отговор 2 часа. За да е положителен резултата и водачите да получат удостоверение за професионална компетентност следва да са дали верни отговори на повече от 50 въпроса от първата част и да са получили не по-малко от 60 % о точките за втората част. Всички допълнителни условия и разяснения ще получите в Автотест2000 Бургас.