Поддържайте култиваторите в добро състояние. Избирайте единствено качествени резервни части.

Сектора „Земеделие“ днес е особено развито от  гледна точка на използваната техника. Механизирането на голяма част от дейностите дава доста привилегии на земеделските стопани по отношение на това, че могат да увеличат площите, които обработват, а също така и културите. Една доста важна част от агротехническите мероприятия е използването на култивиращи машини. За да се постигане равномерно разораване на площите и тяхната подготовка за същинското сеене на семената задължителна е именно този вид дейност. Чисто технологично култивирането е познато като разрохкване на почвения слой придружено от неговото изравняване. В зависимост от това какви култури ще засаждате или имате трайна насаждения  които следва да бъдат обработени с култиватор се използва и различен модел прикачен инвентар. За съжаление не са редки случаите в които се стига до счупване на някои елемент от тези култиватори – резервни части трябва да намерите бързо , за да не се получава изоставане на процеса, който в момента извършвате.48515899220-7217

За своите клиенти Агропът2011 предоставя качествени и надеждни резервни части за вашия култиватор. Разбира се при различните марки култиватори ще имате нужда от точно определени части, които да заменят нефункциониращите. Един от най-честите проблеми при култиваторите е счупването на чапи. Това е онзи елемент,който реално има пряк контакт с  почвата и всичко, което расте в нея. Множество големи корени от храсти или дървета, както и камъни могат да бъдат реална причина за счупването на една или повече чапи. Сигурно си мислите, че това няма кой знае колко да повлияе на обработката, но грешите. Самата поредност на тези елементи е строго специфична и факта, че те са поставени на определи места върху основата си има значение. За прецизна дейност, която да извърши обработката в съответните норми се нуждаете от здрав култиватор. Затова когато имате проблем с някоя повредена част е препоръчително да я замените с резервна.

Унищожаването на плевелите, както и заравняването на терена преди да предприемете засяването на зърнените култури има своя принос за това какви на практика ще бъдат добивите. Култиваторите целят да намалят растежа на плевелите и това определено ги прави достатъчно използвани и при трайните насаждения. Идеята е да подобри кислородното съдържание на почвата и така растенията да имат резон за развитие без да се получава изсушаване и отнемане на полезните съставки от почвения слой. Без съмнение модерното земеделие се нуждае от здрави трактори, култиватори и всякакъв прикачен инвентар. При нужда от резервни части можете да потърсите доверен търговец, който да осигури оригинални такива. За своите клиенти Агропът2011 предлага качествени резервни части от водещи марки, с които българския земеделец обработва стопанството си.