Как можете да получите кредит без да доказвате доходи?

кредит без доход

Изискванията за получаване на кредит през последните години доста се позатегнаха от страна на банките. Сега за да кандидатстваш и да бъдеш одобрен от финансовата институция за получаване на кредит е нужно да се представя куп документи и да се докаже стабилен месечен доход, с който да обслужвате задължението си. Определено това отнема доста време докато набавите нужните документи и докато трае проверката на банката, в която кандидатствате относно вашето кредитно досие. Правото да получите заем за да покриете личните си нужди е обосновано  логично. Разбира се, не само банките могат да бъдат институция към която да се обърнете при необходимост. Има фирми, които отпускат заеми без да се налага да доказвате доход и да губите време в набавянето на документи, които да представяте.бързи пари

Причините да търсите заем могат да са доста разнородни. Ако сте с прекъснати здравни права, а се налага спешна операция със сигурност ще имате нужда от пари. Безспорно кандидатстването в банка ще отнеме време, а вероятно няма да можете да представите всички изискуеми от кредитния инспектор документи. Затова единствено срещу лична калта можете да получите заем и да не ви изискват копие от трудов договор, както и ведомости, гарантиращи че имате стабилен месечен доход. Така наречените кредити без доказване на доход са патент на фирмите за бързи заеми. Тук не става въпрос за огромни кредити, които са свързани с покупка на жилище или други движими или недвижими вещи. В случая сумите са в определен диапазон и фирмите, които ги отпускат изискват от кандидатите единствено чисто кредитно досие, а не да доказват по какъвто и да е начин своите месечни доходи.

Не е гаранция, че дори да имате постоянен месечен доход ще погасявате дълга си в срок. Разбира се, тук елемента „отговорност“ е част от договореностите с фирмата. Затова отпускането на такива кредити се счита за особено рисково и тук лихвите са значително по-високи, сравнени с тези, които предоставят банките. Има и още един детайл, с който са наясно фирмите а отпускане на бързи кредити. не малко хора работят в сивата икономика, без договор и въпреки това получават възнаграждение за извършената от тях работа. Те разполагат със средства, с които да покриват месечните си вноски по кредита и за тях не е проблем неговото обслужване. Освен тези лица има и такива, които не са в трудово правоотношение, но са в пенсионна възраст или в отпуск по майчинство и отново имат месечни доходи. Естествено те няма как да бъдат доказани, освен ако не се изиска съответната справка от НОИ. Затова и фирмите за отпускане на бързи кредити са поели риска да предложат такава услуга на своите клиенти. Ако имате нужда от пари, но не желаете да доказвате доход и да губите време можете да се обърнете към Кредирект – достоен партньор, който разбира Вашите потребности и нужди.