Култиваторите MASS – правилното средство за постигане на качествена обработка и високи добиви

прикачен инвентар

Няма по-мощен ресурс за почвени обработки от култиваторите. Днес те заемат важно място сред инвентара, който фермерите най-често използват за да постигнат добро разрохкване, подравняване, размесване на растителните остатъци и подобрителите като торове, препарати и други. Ако навремето основно използваните плугове, дърпани от животинска тяга са били единствения начин да се облекчи до известна степен ръчния труд на селския стопанин, то в наши дни иновациите и модернизирането на сектора наистина дават огромни предимства и възможности. Колкото и да е плодородна земята е невъзможно без използването на инвентар, с който качественото да се обработи почвата , да очаквате добра реколта.култиватор

Съществуват някои марки, на които българските фермери залагат и то напълно основателно. Акцента днес ще бъде към култиваторите MASS и техните възможности, високо качество, ефективност и здравина. За да бъде наистина рентабилен и естествено да е добра инвестиция един култиватор стопаните внимателно трябва да осъзнаят някои съществени фактора, при покупката му. Както и останалата инвентарна прикачна техника и при култиваторите MASS има разнообразие. Добре е фермерът да е наясно с основните функции и обработки, които ще извършва, състоянието на почвата и нейните специфични характеристики и не на последно място размера на площите. Така, когато имат отправна точка те могат да получат компетентен професионален съвет от експертите от MASS кой от предлаганите варианти би бил разумния избор.

Основните агротехнически мероприятия, които се извършват с култиваторите са отстраняването на плевелната растителност.  За да се подготви почвата в идеално състояние за приемането на семената за новата реколта е много важна нейната подготовка. Ролята на култиватора е да се справи безупречно със стърнището, плевелите и останките от  събирането на предходната реколта. Цялото това размесване на остатъците е особено важно, тъй като снабдява почвата с кислород и ускорява процесите на разлагане на тези остатъци. А от тук максимално се повишават хранителните запаси на почвата, които са така необходими за предстоящото засяване.

Освен високата ефективност от употребата на култиваторите MASS при зърнено-житните култури други наистина качествени и отличаващи се със своята здравина прикачен инвентар са и култиваторите тип окопни. Те се използват при трайните насаждения и зеленчуковите насаждения.  Изключително прецизната обработка и разстоянието между окопните елементи дава възможност за бързо и лесно отстраняване на плевелите и в същото време запазване на засетите култури от нараняване на самия корен и плодовете им.

За да гарантират дълголетие и висока ефективност на култиваторите MASS производителя залага на изключително качествен метал, здрави компоненти, които да се справят с всякакъв тип почви и обработки. Доверете се на безупречните машини и инвентар с марка MASS.