Механизирането на земеделския сектор е предпоставка за повишаване на добивите и плодородието на почвата

09.06.2017 bo_709@wem2 0

Като се има предвид фокуса на фермерите върху това, че основното, което трябва да бъде предвидено за тяхната успешна работа е подготовката на почвата за […]