Какво е важно да знам, когато продавам земеделска земя?

Земеделската земя е основно богатство, което се използва за препитание, като отглеждане на култури, имащи роля за изхранването на населението.  След падането на тоталитарния режим се пристъпи към връщането на собствеността на гражданите. По предприемчивите българи започнаха да се занимават със земеделие като основна дейност, но за повечето се оказа, че да притежават земеделска земя е тежест, която нямат представа как да управляват. Двете основни стъпки, които можете да предприемете е да отдавате земята под наем като срещу това да получавате рента във формата на продукция или нейната левова равностойност. Но това също е ангажимент и не са малко собствениците, които са по-склонни да продават земята, отколкото да я стопанисват. Но какво трябва да знам, когато продавам земеделска земя? Това е един от въпросите, които вълнуват стотици българи. Днес ще ви дадем основни съвети  по отношение на това какви документи да си подготвите ако сте стигнали до решението да продадете земята, с която разполагате.продажба на земя

Продажбата на земя е свързано често с получено наследство от нашите предци.  Обикновено не са малко и наследниците на имота като в случая ще се наложи да откриете ваши роднини, за които дори не сте и предполагали, че съществуват. Тази информация можете да получите от службите по Земеделие в района по местонахождение на имота. Само срещу номер на земеделската земя ще ви бъде предоставена справка за лицата, които имат съответните права като наследници. След като имате този документ вече е по-лесно да се свържете с останалите съсобственици и да решите какво действие да предприемете – дали делба или продажба. Ако варианта продажба удовлетворява всички наследници то следва да пристъпите към останалите документи. Тъй като е недвижим имот по закон се изисква данъчна оценка за земята както и скица. Имайте предвид, че скиците се издават от поземлената комисия по местонахождение на имота и е с валидност 6 месеца. Ако не успеете за този период а намерите купувач то скицата се презаверява срещу съответната такса.

Освен скицата както споменахме ви е нужна и данъчна оценка. Тя се издава от съответната община като оценката на имота зависи от неговата категория, площ и други характеристики. Когато се продава земеделска земя договора се сключва пред нотариус и друг важен документ, който се изисква в случая е документа, доказващ вашата собственост. Това може да бъде нотариален акт, договори за делби и решение за възстановяване на собственост от съответната поземлена комисия. Придружаващи сделката са и декларации, които се предоставят от нотариуса в деня на извършване на сделката.