Специфики на строителните отпадъци, с които да сме наясно, когато правим ремонт.

Всяка ремонтна дейност предполага боклук в края й. Колкото и да ни е неприятно обаче, за него точно ние сме отговорни и трябва да се справим. Ето защо различаването на един стандартен боклук от строителни отпадъци е важно. Последното ще ни даде представа дали можем да се справим с отпадъка по стандартния начин, или да предприемем по-сериозни мерки, каквито изискват именно строителните отпадъци.

Строителните отпадъци включват много видове отпадъци и техните производни (включително и остатъка от тях дори в най-малки количества). Сред тях откриваме следните вещества и предмети: бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия, строителни смеси, дървесен материал, стъкло и пластмаса, асфалтови смеси. Освен това, строителни отпадъци са и каменовъглен катран и съдържащи катран продукти, метали като мед, бронз, месинг, алуминий, олово, цинк, желязо и стомана, калай и техни сплави, кабели, почва, камъни и други. Източник на строителни отпадъци може да бъде както индустрията, така и битовият сектор.

Следователно, ако правим ремонт у дома, със сигурност, ще имаме много за изхвърляне. Това, което се опитваме да ви кажем, е, че строителни може да са отпадъците не само тези, създадени от действието на големи строителни предприемачи, които работят на голям терен. Строителни отпадъци може да има и след реновация на малко жилище от 20 квадрата. Ключът тук не е мястото на ремонта, а конкретната дейност. Следователно вие трябва да си зададете въпроса какво сте правили. Ако сте къртили стени, боядисвали или лакирали, изграждали нещо я с желязо, я с цинк, при вас има налични строителни отпадъци.

С тях трябва да се справите не просто ефективно, ами и според предписанията на закона. Последният казва, че ако живеете в голям областен град, можете да се допитате до специално създадените за целта депа за информация по повод строителните отпадъци. Ако вече сте наели кърти, чисти и извозва фирма, тя може да ви помогне не само с ремонта, ами и с транспортирането, намирането на контейнер за извозване на строителни отпадъци, та дори и тяхното рециклиране.

Последното действие е по-специфично, когато говорим за силно токсични отпадъци. Те могат да замърсят бързо и в много голяма степен околната среда. Подходът към тях трябва да е професионален и затова в случая по-надежден начин да се справим с тях е да си повикаме експерти по строителните отпадъци. За щастие, в България вече има и депа за информация за строителните отпадъци, и десетки фирми кърти чисти извозва,  но и няколко специализирани фирми, занимаващи се конкретно със строителни отпадъци.

В България съществува и практика на управление на строителните отпадъци от пътния сектор за извозването им до временни площадки с оглед на повторната им употреба и частичното им рециклиране. Това е максимално най-добрия, но не винаги възможният начин за справяне с боклука след ремонтна дейност. Например, всякакви отпадъци от пластмаса се използват повторно или се предават за рециклиране. От друга страна, гумените отпадъци се съхраняват и депонират. Някои отпадъци не могат да се рециклират в рамките на нашата територия и се извозват до близките ни държави съседки, където има налични методи за справяне с тях.