Какво трябва да знаете за работата с микрометър?

наносуиден микрометър

Микрометърът се причислява към специфичните измервателни уреди, които имат значение и съществена роля в определени сектори.  Той е предназначен за измерване на малки разстояния от 0.01 мм до няколко сантиметра. Обикновено детайлите в машиностроенето, както и други миниатюрни елементи биват контролирани именно с помощта на този уред. Често техници, които нямат под ръка шублер използват микрометър за да установят размера на съответния детайл. Както при шублерите така и тук микрометрите се делят на наносуидни и дигитални. Разбира се с по-голяма точност работят цифровите модели и те са предпочитани от техници, чиято работа е свързана с прецизност.Микрометър

Микрометъра като измервателен уред най-често се използва при установяване диаметъра на сфери или цилиндри. Това е изключително популярен инструмент сред автомонтьорите, които трябва много детайлно и точно да установят определен размер на повредения елемент по автомобила. Понякога приспособяването и шлайфането на част от детайла изисква безупречна точност и именно с микрометъра това може да бъде изчислено.

Преди да започнете да използвате микрометър е важно той да бъде калибриран правилно. Много са факторите, които биха повлияли върху неговите показания, като дори температурата в помещението може да се окаже важен фактор. Неточността и неправилното калибриране със сигурност ще даде отклонение в показанията и от там работата на техника няма да бъде достатъчно прецизна.

Микрометъра се състои от няколко основни компонента, с които всеки, който ще работи с този инструмент трябва задължително да се запознае. Всички цифри, които са обозначени също имат своята роля и ако например се нуждаете от стойност в сантиметри, милиметри или инчове е важно да използвате именно тази показателна скала. Това са изключително точни апарати, които са малки като размер и са доста удобни за измерване на детайли, които не е нужно да демонтирате от главния елемент за да установите техните размери. Когато имате нужда от установяване на стойностите на диаметъра на цилиндричен продукт първо е важно микрометъра да бъде нулиран. Така можете да сте напълно сигурни, че измерването е коректно и точно.

Честото използване на този уред изисква и редовното му калибриране, затова не пропускайте този момент. Според стандарта микрометъра трябва на всеки три години да бъде детайлно контролиран за да може да гарантира измервателните коректни стойности. С помощта на специален ключ, който е част от комплекта, който закупувате от магазина за инструменти можете сами да извършите корекциите при отклонения в измерванията, които прави уреда. Днес съвременните техници предпочитат да работят с цифровите микрометри, тъй като тук грешките са в пъти по-малко.