Мултицет – верният помощник на добрия електротехник

измервателни уреди

Работата с уред като мултицет е толкова специфична колкото и самия инструмент. Имайки предвид, че това е сложен продукт, който се използва в строго специфични сфери е важно да бъдете добре подготвени преди да започнете фактическата му употреба. И така мултицета или още наричан мултиметър се използва за да се определи дадено напрежение, температура, ампераж, съпротивление или верига. Всички тези показания са важни за хората, които работят в сектора с всякакви видове напрежение и именно това е основния инструмент, който те ползват в ежедневната си работа. По своята структура мултицета се състои от жици, батерия, дисплей, щипки, изчислителна платка. Всички тези компоненти дават на измерващия много точна информация и в зависимост от вида на мултиметъра отклоненията са минимални.мултицет

Най-модерни и отчитащи точни показания са дигиталните видове мултицет от hit-electronics.com. За вашата прецизна работа е добре да имате под ръка уред, който винаги да работи безотказна и прецизно. Когато се измерва напрежението на променлив тока е важно да сте запознати със символите, които показва дисплея на уреда. За да направите точно отчитане на стойностите трябва да свържете уреда с веригата. Променливия ток обикновено е в границите 200 V – 750V и допирайки жичките към съответната мрежа показанията на дисплея, които ще получите отразяват реалната стойност на напрежението. В зависимост от модела на мултицета символите, които трябва да покажат променливия ток са V~ или ACV.

Освен променлив ток мултицетите могат да определят точните стойности и на прав ток. Тук символиката на екрана е V ⎓ или DCV. Интервалите, в които може да измери съответното напрежение е от 0.2Vдо 1000V. Независимо от това какво точно измервате е задължително да се запознаете с инструкциите за безопасна употреба на този уред. Тъй като измерването е определящо за работата на друг електроуред или система познаването на измерващия е определящо за извършването на коректен и правилен ремонт.

Дали измервате прав, променлив ток, съпротивление, температура или друго, когато използвате дигиталните мултицети от hit-electronics.com винаги можете да сте сигурни в коректността на показанията. Всеки един от тези инструменти е с вградена звукова сигнализация, която показва дали веригата е затворена или не. Температурния датчик на съвременните мултицети показват нивото на тази величина както по Целзий така и по Фаренхайт с цел техника да е максимално улеснен и да не губи време в преобразуване на стойностите.

За всеки електротехник качествените измервателни уреди са  абсолютен приоритет. Най-добрите можете да намерите в онлайн магазина за висококачествени и надеждни инструменти и уреди hit-electronics.com!