Фирмите за бързи кредити като небанкова финансова институция

бърз кредит

Понятието небанкова финансова институция все по-често се присъжда на фирмите за бързи кредити. Дали обаче това е правилно като се има предвид, че законодателя фиксира конкретен пакет от услуги и дейности, които се отнасят до тези институции. В основата на разграничаването на ролята на банковите  и небанковите институции е в пакета от услуги, които предлагат едните и другите. Поради факта, че кръга от сделки, които биха могли да бъдат извършвани от небанкова финансова институция са много по-оскъдни в сравнение с тези, които са присъщи за банките то именно върху тази база се гради едно такова разграничаване във финансовия сектор. Въпреки, че в предмета на дейност на небанковите организации влиза доста широк пакет от услуги то основната е насочена именно към кредитирането. Ето защо и фирмите за бързи заеми се класифицират като юридически лица, които са причислени към понятието небанкова финансова институция , които имат право освен да отпускат различни финансови заеми да предлагат и услуги от типа на консултации, факторинг, портфейлни инвестиции, участие и управление в дялови операции и много други.кредити

За един обикновен потребител това понятие наистина звучи доста сложно, затова масово се ползва термина „фирма за кредити“. В крайна сметка обикновения потребител, който се нуждае от бърз заем не се интересува от това какви са останалите дейности на компанията, а колко бързо ще може да му бъде отпуснат микрокредит, който да ползва за своите нужди. Важно е да знаете, че независимо от това, че като потребител ползвате една съвсем малка част от диапазона услуги, които се предлагат от небанковите финансови институции то е решаващо да селектирате такава фирма, която притежава нужния законов лиценз за извършване на такава дейност. Същия се издава при покриването на определени критерии, които гарантират стабилност на институцията и възможност за ефективно и качествено обслужване на клиентите си. Освен това лицензирането, което следва да притежава съответната кредитна копания задължително трябва да е част от списъка на БНБ. Всъщност БНБ е органа, който има силата да разрешава извършването на небанкова дейност, която е свързана с всякакви финансови операции. Така, че ако конкретната фирма към която сте се насочили за кредит не присъства в сайта на БНБ като такава получила лиценз то не е препоръчително да се възползвате от предлаганите услуги.

Характерно за небанковите фирми, отпускащи заеми е не само факта, че се изисква лиценз за да могат да упражняват дейност на територията на страната. В случая това е само малка част от факта, че вашите права като клиент и потребител на подобна финансова услуга ще бъдат защитени. При компании, чиято дейност е незаконосъобразна няма как държавата да гарантира опазването на финансовите ви интереси.  Затова с оглед финансова защита никога не се доверявайте на фирми, които не са в списъка на лицензираните и утвърдени от БНБ за предоставяне на разнообразни услуги от финансов характер.

Изключително многообразие от дейности се предлагат от небанковите финансови институции. Всъщност това не са само фирми за раздаване на заеми, а под обсега на термина влизат също така обменни бюра за валута, застрахователни дружества и много други. Въпреки полето на изява обаче отново акцентираме на разрешението под формата на лиценз, които задължително всяка една такава компания трябва да притежава.финанси

Фирмите за бързо кредитиране са част от групата, която е поставена под знаменателя небанкова финансова институция. С оглед на това да предостави максимално достъпни и качествени услуги на своите клиенти забелязваме все по-масово дигитализиране на услугата. Това показва масовост, ефективност, бързина на обслужване и наистина лекота, с която клиентите се справят с този важен за тях момент. Финансирането или по-скоро кредитирането в съвременния живот е част от ежедневието. Безспорно методите за изкарване на пари са доста разнообразни, но въпреки това голям процент от потребителите се нуждаят от допълнително финансиране като средство, което да ги извади от периода на безпаричие и непредвидени разходи. Концепцията на фирмите за бързо кредитиране е в това да се предложи една много адекватна  и навременна намеса, с която да се постигне експресно разрешаване на финансовите проблеми на клиентите, независимо от това дали се нуждаят от 50 или 5000 лева.

Като дейности и широко разпространение на предлаганите услуги кредитните фирми са един от най-търсените. Маркетингово проучване показва, че интереса на клиентите към този вид небанкова институция е три пъти по-висок от този към банките. Причините за това се крият на първо място в бързината на обслужване и възможността по всяко време клиентите да кандидатстват за финансиране. Именно достъпността на услугата е в епицентъра на повишения потребителски интерес. Другата важна причина, поради която има такава агресивна насоченост към тези финансови операции са гъвкавите условия. Доста по-практично е когато клиента само може да определи погасителния план и да се съобрази единствено с личните си потребности, а не с тези, които институцията му налага. Приоритет са също и облекчените условия за кандидатстване като за по-малки суми дори не се изискват и обезпечения. Клиентите кандидатстват само с данните от личната и карта. Ето това дава на тези небанкови финансови институции такова предимство пред услугите на банките.