Има ли нужда печката от кюнци и какви

тройник

Определението, което дават много клиенти по отношение на кюнци за печка е, че става въпрос за метални тръби, по които се движи дима и миризмата от използването на печки за отопление. Има нещо вярно в това, но съществено е д отбележим, че на практика това са специални приспособления, които играят съществена роля за изграждането на качествена и правилно функционираща димоотводна инсталация. Именно затова компонентите се считат за едни от най-решаващите за повишаване енергийната ефективност от отопляването с различни видове уреди, които генерират топлина, използвайки гориво от типа на дърва, въглища, пелети, нафта, природен газ и други.

Как да определите дължината на пътя на димоотвода

Всеки уред си има своите изискания спрямо инсталация както и дължина на димоотвода. Не бива да пренебрегвате професионалните съвети, които дават специалистите, тъй като реално от това до голяма степен зависи дали ще се възползвате максимално от ефективността на използвания отоплителен уред. В случай, че пътя е твърде дълъг има риск от връщане на дима и миризмата обратно в жилището и така да се получи така нареченото „задушаване“ на горивния процес.

Дължината на димоотвода, а от тук и броя и вида на кюнците, които ще използвате са пряко свързани с:

  • Използваното гориво за отопляване на имота;
  • Вид на уреда – печка, котел, камина;
  • Квадратура на имота, който ще бъде отопляват;
  • Технически особености на обекта – височина, етажност и т.нат.;
  • Топлозагуби и други.

Детайлите и особеностите, които е необходимо да бъдат взети предвид въобще не са малко. Когато се касае за осигуряване на отлична ефективност по отношение на отоплителния процес не бива да бъдат пренебрегвани дори дребните неща. Димоотвода може да ви изглежда просто набор от кюнци, които са свързани по между си, но всъщност тяхната роля е отговорна и съществена за да можете да се насладите на един наистина ефективен и уютен дом през зимните месеци.

По какво се различават кюнците

Колкото различни варианта за отоплителни уреди има то толкова са и възможностите, които се предлагат по отношение на видовете кюнци. Основно класифицирането им се отнася до:

  • Дебелина на материала, от който се изработват. Става въпрос за ламаринени листи, които следва да отговарят на висока устойчивост на корозия, химични съединения, топлина с цел издръжливост в дълъг диапазон от време и то при интензивно натоварване през зимата;
  • Дължина. За да достигнете желаната дължина на пътя на димоотвода се нуждаете от кюнци, които да отговорят на конкретните параметри. Обикновено те са универсални – телескопични от 30 до 50 см, 50 см и 100 см като могат да бъдат комбинирани съобразно дължината, която желаете да достигнете;
  • Диаметър. Може би не сте изненадани от факта, че има съществени разлики в диаметъра, който се препоръчва за пелетните уреди както и тези, които работят с твръдо гориво. Целта е да се достигне идеалната тяга за подобряване на горивния процес и ефективното отвеждане на дима в атмосферата;
  • Форма. По този принцип се разграничават прави, ъглови и ревизионни. Всеки един от моделите кюнци си има свето предназначение и цели да бъде създадено идеалното трасе, по което да се придвижват вредните газове и миризма, произведени от горивния процес.

Най-добре е да приемете съветите от професионалист, който на база индивидуалните специфики на уреда и имота да предложи вариант за кюнци, които напълно да отговорят на нуждите ви по време на зимните месеци.

Цени

кюнци

Може би кюнците са едни от най-евтините и достъпни компоненти от димоотводната инсталация. Особеното при тях е, че се изработват от материали, чиято стойност не е висок и освен това са унифицирани.

Те са необходимост, без която е невъзможно да бъде използван какъвто и да било уред, генериращ дим, миризма и газове. Те са онзи ключов детайл, на който разчитаме да повишим енергийната ефективност и да си осигурим отлично отопление. Офертите, които се предлагат на пазара са символични, така че не би следвало да се тревожите за цената, на която можете да ги придобиете.