Какво представлява диагностицирането на скрит теч?

течове

Много сериозни материални щети са в състояние да нанесат скритите течове. Със сигурност никой не е застрахован от риска в дома му да се появи такъв и да се наложи намесата на специалист. Вариантите за осигуряване на ефективни и сигурни действия, които са свързани с локацията на проблема също са разнообразни. Традиционните, които включват къртене и сваляне на различни облицовки все още се прилагат. Това, което щ споделим за тях е, че струват доста на клиентите и затова е препоръчително да се фокусирате върху по-съвременни начини за откриване на течове – https://hidro-start.com/ представя в днешната ни тема именно такъв иновативен способ.

Апаратна диагностика – изгоден начин за откриване на течове

Разбираем е интересът към новите методите, с които боравят съвременните водопроводчици. За тях е от съществено значение за могат да улеснят работата си и да достигнат максимално бързо до аварията. За подобряване на експедитивността, с която се гарантира локализирането на теча и точната му позиция се използват различни апарати, с които се провежда диагностиката.

Много ключова е ролята на уредите, с които се локализират водопроводните аварии. Целта касае:

 • Установяването на точното място на проблема;
 • Намаляване на разходите за извършване на ремонта;
 • Не се налага предварително къртене и сваляне на облицовки за търсенето на теча;
 • Обследват се големи площи едновременно;
 • Осигурява се информация, необходима на водопроводчика за да може да улесни и планира процеса на отстраняване на аварията;
 • Минимални са усилията, с които се извършва анализа на проблема, който е възниквал в имота;
 • Уредите са компактни и са подходящи за използване при различни терени и обстоятелства.

Със сигурност си струва да вземете предвид всички онези фокусни аспекти, които касая използването на метода апаратна диагностика за откриване на течове. Не само, че е бързо, но този вид способи се оказват едни от наистина съществените за да можете да намалите разходите за ремонт.

Видове апаратни диагностики

термокамера

Всеки скрит проблем по водопровода е специфичен сам по себе си. Когато става въпрос за такъв вид услуги, които са свързани с особен вид инсталации и проблеми е необходимо да се вземат под внимание видовете апарати, които биха могли да бъдат приложени. Сред тях особено внимание заслужават:

 • Термокамери. Това са апарати с широк спектър на използване. Те се характеризират с невероятния си потенциал за създаване на отлични условия за диагностициране. Точни са и са достатъчно лесни за употреба дори от майстори без достатъчно опит. Характеризират се с това, че могат да бъдат използвани при различни условия;
 • Мини камери. Тук се изисква повече опит и умения д оглед на това да може да се прокара по тръбите мини камерата, която е закачена на контролирано от оператора жило;
 • Влагомери. Също подходящ апарат, с който се установява наличието на проблем. Подходящи са за обследване на битови или по-големи бизнес пространства.

Интересът към който и да било от моделите апарати за диагностициране на течове е в основата на това да се постигне точно локализиране на теча с оглед на това да бъдат предприети съответните мерки за създаване на благоприятни условия за бързо решаван на ВиК казуса.

Защо е важно използването на апарати?

Разбира се, че съвременните водопроводчици се стремят към това да бъдат осигурени много добри условия за установяване на проблемите с цел по-бързото им отстраняване. Затова все повече професионални фирми от областта разчитат на качественото оборудване, което използват за да могат да реагират своевременно и коректно на възникналите водопроводни аварии.

Употребата на модерна апаратна диагностика има своите предимства и те се отнасят главно до това да бъдат подсигурени потребителите с прецизна локация, която всъщност спестява много разходи и нерви. Уредите за откриване на течове са гарантирано ефективни, защото успяват с много голяма точност да установят точната позиция на водопроводния дефект и по този начин водопроводчиците насочват своите усилия именно там, където има нужда. Да, факт е, че:

 • Пестят се средства;
 • Времето за отстраняван на аварията значително се съкращава;
 • Водопроводчиците не се налага да къртят безконтролно облицовки;
 • Осигурява се благоприятна среда за работа с коректно установяване позицията на аварията.

Независимо от спецификата на даден проблем сега можете да разчитате на много по-ефективен и съвременен способ за ремонт, защото фирмите от водопроводния сектор са в готовност да решат проблемите ви така, че ремонта да бъде изгоден и качествен.

Как протича обследването?

Според това какъв вид е аварията и кой би бил най-подходящия уред за установяване позицията на теча специалистите избира съответното решение. Извършва се дистанционно обследване, което показва дали има проблем и какви са мащабите му. Със сигурност не е за пренебрегване това, че повечето водопроводчици разчитат на термокамерите, тъй като това са:

 • Компактни уреди;
 • Могат да бъда използвани при диагностика на течове и топлинни загуби;
 • Лесни са за използване;
 • Осигуряват изключително точна информация относно позицията на теча и други.

Разбира се на място при оглед на ВиК проблемите водопроводчиците взимат решение за това кой от уредите би бил максимално ефективен за да се установи мястото на аварията.