Важно за желаещите да придобият категория Ц

курс за тежкотоварни автомобили

Курсовете за шофьори се делят на няколко основни вида като идеята е да се разграничат водачите според това какви като мощност и габаритни размери са превозните средства, които могат да управляват. Една от най-разпространените е за тази за любители шофьори или отбелязана в шофьорската ви книжка с абревиатурата В. стане ли въпрос обаче за управление на тежкотоварен автомобил то нужната категория курс тук е С. След В категорията най-популярна е именно тази за водачи на тежкотоварни автомобили над 3,5 тона – С. Идеята на законодателя е да приложи определени рамки, на които да отговарят водачите, които желаят професионално да се занимават с шофиране. Факт е, че ако нямате намерение шофирането да стане ваша професия не е нужно да плащате за такъв курс. Но пък като се има предвид, че днес превозваческите услуги заемат доста голям пазарен дял то определено сектора се счита за добре развит и привлича множество хора, които превръщат шофирането в свое призвание  и професия. Но докато стигнете до тук трябва да извървите пътя, който безспорно включва и курс от категория Ц. а в днешната ни публикация ще разгледаме основните правила и изисквания за записване на такъв курс, продължителност на обучението и какви възможности дава на водачите.категория ц

Тази основна професионална категория на първо място дава шанс на курсистите да застанат зад волана на тирове, камиони и други тежкотоварни автомобили. Параметрите на тези превозни средства започват от 3,5 тона и поради това законодателя е определил като минимална възраст за придобиването на такава категория на 21 годишна възраст. И така ето и основните критерии , на които кандидатите задължително трябва да отговарят при записването на тази категория курс за шофьори:

  1. Минимум навършени 20 г и 9 м при записване и не по рано от 21 години за придобиване на тази квалификация
  2. Минимум завършено основно образование, като курсиста представя в автошколата последната получена образователна степен
  3. Задължително да притежава свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство от категория В
  4. Да има успешно издържан психотест, касаещо дейността на професионалните водачи

Това са четирите главни изисквания, които следва кандидатите за категория ц да покриват. Едва след представянето на набора от документи в избраната авнтошкола можете да бъдете включени в графика за преминаването на тази форма на обучение. като цяло не са кой знае колко критериите за да се запишете на курс, но пък високата отговорност на тази професионална категория е основателна причина самите инструктори и автошколи да са безкомпромисни при провеждането му. Има минимални изисквания, които българското законодателство предвижда за да бъде проведен курс от категория С според регламентираните правила. Има минимален хорариум от теоретични и практически часове, които според законодателя са действителния минимум за да се покрие възможността курсиста да усвои основата на тази материя. Изискването за това да притежавате на първо място категория В и след определен стаж да придобиете С е с оглед на това водача да има някакъв вече натрупан стаж. Познаването на пътната обстановка, правилата за движение, пътната маркировка и т.н са фактори, които изискват наистина доста време. Освен това другата основна цел е шофьора вече да има опит и да е изградил навици като висока концентрация, бързи и адекватни реакции, които в дадени ситуации биха предотвратили тежки пътни инциденти.

Самото обучение както всеки шофьор знае се състои в два основни модула – теория и практика. При категорията В теоретичния материал се взима в рамките на минимум 40 часа, но при Ц вече е с намален хорариум от 14 часа. Тази разлика идва от това, че всъщност се приема квалификацията до момента на водача и неговия опит, както и факта, че вече е положил изпит по модула теория, който включва познаването на закона за движение по пътищата както и безопасността на движение. В модула теория при категория С реално се обръща внимание на устройството на тежкотоварния автомобил както и се акцентира върху това водача да осъзнае още по-високата отговорност, която носи като професионален шофьор. След приключването на тези 14 часа по теория водачите подлежат на изпит пред РД „Автомобилна администрация”. Както вече знаете това е тестова форма, която включва определен брой въпроси. За всеки един верен отговор получавате точки. Изискването за така нареченото „взимане“ на теорията е да имате минимум 57 точки, които са на база отговори дадени върху 30 изпитни въпроса. Допускат се само 9 наказателни точки за да можете да пристъпите към практиката като още по-важен модул за придобиването на категория С.С категория

Модула практика се провежда на специализирано преводно средство от текущата категория, което както и леките учебни автомобили е обозначено със задължителната маркировка. Законодателя е предписал минимум 20 учебни часа, които трябва да бъдат проведени на полигон и в градска среда. При полигона се усвояват определени маневри, водача свиква с огромните габарити на превозното средство, както и неговите характеристики. Едва когато започнете практиката ще осъзнаете колко тона желязо стои под вас и следва да бъде управлявано. Изключително висока отговорност, концентрация и лични качества са нужни за да се превърнете в наистина добър професионален шофьор. Несъмнено акцента при това обучение са не само маневрите, но също така и осъзнаването от страна на водача, че носи отговорност за себе си, товара, който превозва и останалите участници в движението. Много важно е наред с управлнието да бъдат спазвани и всички установени от Закона правила за шофиране на тежкотоварни автомобили(тук визираме ползването на тахографи, регламентирани почивки и т.н), тъй като това са част от превенциите за борбата с войната по пътищата, на които ставаме свидетели ежедневно.  Обучението на полигон учи водачите да са особено внимателни при маневри като завои и други, с оглед на това да пазят останалите участници в пътната обстановка. Едва след като инструктора установява, че водача е готов се пристъпва към градския трафик. В зависимост от времето, което е нужно за усвояване на правилата и маневрите на полигона инструктора прави анализ и преценка на курсиста преди да се впусне в предизвикателството градски трафик.  При един курсист може да са нужни 5-6 часа полигон, но при друг те могат да бъдат 10-15 часа. Затова преценката е в ръцете на инструктора, който също носи голяма отговорност за това как ще подготви бъдещите професионални шофьори. Пожелаваме ви безаварийно шофиране!